Say? 4

Say? 1

Say? 3

S?radan yay?nc?l??? kabul etmiyorum...

K?sa sürede Mu?la’da magazin ve aktüel denince akla gelen Mu?la Life dergisi, sizlerden ald??? gü?le yine bu ay dop dolu. Birbirinden ilgin? haberler, Mu?la’n?n tan?nm?? ailelerinin evlilik yolundaki mutluluklar?, dünyaya g?zünü a?an bebeklerimizin haberleri ve gece ya?ant?s?na ayr? bir hava getiren Tren Restaurant & Bar’?n a??l???ndan ?ekilen foto?raflar sayfalar?m?z? süslüyor. K?sacas?, ya?am neredeyse Mu?la Life ekibi orada... Dergimizin bu ay ki i?eri?inden bahsedeyim sizlere... Milas’da yap?lan ve 24 gün süren Uluslar aras? ?enli?in tad? dama??m?zda kald?. 3 güne s??d?r?lan Mu?la Kültür ?enli?i’de ge?en y?llara oranla biraz daha renkliydi. Her iki ?enlik de b?lgemizin tan?t?m? i?in do?ru birer ad?md?. 81 ya??ndaki As?rl?k ??nar Ahmet ?ahbaz meslekte 50’nci y?l?n? kutluyor. Bu nedenle ‘??imizden Biri’ k??emizin bu ayki konu?u Ahmet ?ahbaz’d?. Mu?la gecelerine ayr? bir hava getiren Tren Restaurant&Bar, bir?ok ünlü sanat??y? Mu?lal?larla bulu?turman?n heyecan? i?erisinde. Mu?la Life dergisinin sayfalar?nda ?imdiye kadar hi? siyasetle ilgili bir sat?r yaz? bile g?rmemi?sinizdir. Ancak 2014 y?l? bizim hi? ku?kusuz ?ocuklar?m?z?n gelece?i i?in ?ok ?nemli. Bu nedenle Mu?la 2014 y?l? Mart ay?nda yap?lacak yerel se?imlerde Büyük?ehir statüsünde se?ime girecek. Art?k b?lgenin yat?r?mlar?n? Mu?la Büyük?ehir Belediyesi belirleyecek. Daha ?nceden yat?r?mlar? y?nlendiren ?l Genel Meclis üyeleri art?k olmayacak. Bunun yerine Mu?la Büyük?ehir Belediye Meclis üyeleri yat?r?mlara y?n verecek. Lütfen siyasi parti ba?kanlar?, Mu?la Büyük?ehir Belediye Meclis üyelerinin s?ralamas?n? belirlerken, vizyonu, ge?mi?i, en ?nemlisi kariyer sahibi olmalar?na ?zen g?sterin. ?lle de Yüksek Okul mezunu olsun demiyorum ama en az?ndan kendini geli?tirmi? olsun, YETERL?... Biz i?imizi severek yap?yoruz. Zaten siz de?erli okuyucular?m?z?n, bizim yapt???m?z i?e olan güveninizden dolay? dergimize reklam verdi?inizi biliyorum. Mu?la halk? her ?eyin en güzeline, en iyisine lay?k diyoruz, o nedenle herkes i?ini Mu?la ad?na iyi yapmal?. ?yi yapmal? ki Mu?la ad?na bir ?eyler yapt?k diyebilelim. S?radan bir yay?nc?l?k benim i?im de?il, benim yapt???m Mu?la’da farkl?l?k yaratan bir yay?nc?l?kt?. Mu?la’da magazin yay?nc?l???n? ilk ba?latan bir ki?i olarak, bir?ok ki?iye i? kap?s? a?t?m. O nedenle ?ok mutluyum... Mu?la Life bundan b?yle internet’te de yerini al?yor. www.muglalife.net adresinden art?k dergimizi takip edebileceksiniz. Ayr?ca ?zlem Pastanesi kar??s?ndaki Cadde Market’te ve Nazar Unlu Mamullerinden de sat?n alabilirsiniz... Bir sonraki ay g?rü?mek üzere...

Scarpe Tod’s primavera estate 2017: Foto Collezione Streethogan outlet anche per l’estate e molta attenzione alla cura deipeuterey outlet online dettagli più minimali, senza altri fronzoli. Lopeuterey outlet online spirito Tod’s per la linea scarpe donna peuterey outlet online primavera estate 2017 ha un mood adatto peuterey outlet online Sandali bassi, mocassini e tacchi comodipeuterey outlet online con un fil rouge preciso: la tomaia woolrich outlet online incrociata sul collo del piede. Massima woolrich outlet online comodità, piede abbracciato dal pellame woolrich outlet online di alta qualità e colori che spaziano woolrich outlet online dal cuoio al verde acido, senza hogan outlet online dimenticare nero e bianco. hogan outlet online Il marchio di Della Valle ci sorprende.SCARPE TOD’S DONNA PRIMAVERA ESTATE 2017 Per la mezza stagione primaverile,hogan outlet online ecco le loafers Tod’s! Comode scarpe flathogan outlet online dall’allure bon ton ma sempre urban style,hogan outlet online con quegli accenni jungle legati canada goose pas cher Le scarpe del catalogo Tod’s 2017 varianocanada goose pas cher dai modelli total white in pelle verniciata,canada goose pas cher al più discreto nude in suede, senzadoudoune moncler pas cher dimenticare i tocchi fashion del blu doudoune moncler pas cher zaffiro e del silver. Tod’s propone anche ledoudoune moncler pas cher sneakers stringate, ancora un richiamo aldoudoune moncler pas cher Presentata in occasione della Paris Fashiondoudoune moncler pas cher Week, la nuova collezione Christian Diordoudoune moncler pas cher primavera estate 2017 ci incanta con linee woolrich sito ufficiale pulite e rigorose che plasmano un guardarobawoolrich sito ufficiale ai limiti della femminilità con l’obiettivo woolrich sito ufficiale di dimostrare che anche un capo storicamente woolrich sito ufficiale maschile può plasmare a valorizzare alla perfezione una silhouette delicata. Una collezione moda donna diverse dalle altre. woolrich sito ufficiale Una linea contemporanea che non tradisce la filosofia della maison. Dior sulle passerelle ci mostra una femminilità estremante eterogenea che guarda al futurowoolrich sito ufficiale Presentata nella capitale italiana della moda in occasione di Milano Fashion Week, la collezione primavera estate 2017 di Max Mara è ispirata a Lina Bo Bardi, architetto e designer di fama internazionale.